Cenník programov

ProgramTyp zákazníkaZ1Z2
Počet licencí/obj.15101
BETONexpressBETONexpress640550450610
STEELexpressSTEELexpress640550450610
SteelPortalFrame EC3SteelPortalFrameEC3640550450610
SteelSections EC3SteelSections EC3180150130170
WOODexpressWOODexpress640550450610
FRAME2DexpressFRAME2Dexpress240210170230
FRAME2Dexpress + EC DesignFRAME2Dexpress + EC Design640550450610
Akční balík:
BETONexpress
+WOODexpress
+FRAME2Dexpress + ECD
BETONexpress138011909701310
Upgrade Frame2D na FRAME ECDUpgrade Frame2Dna FRAME ECD400340280380
Upgrade BETONexpress na v. 2015Upgrade BETONexpressna v. 2015180150130170

Poznámky k cenníku

  • 1. Platnosť cenníka od 8.10.2017.
  • 2. Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.
  • 3. Typy zákazníkov:
    • Z1 - Firmy - právnické osoby a fyzické osoby so zamestnancami, komerčné použitie.
    • Z2 - SZČO - fyzické osoby bez zamestnancov, komerčné použitie.
    • Z3 - Nekomerčné použitie, napríklad výskum a vzdelávanie.
  • 4. Zľavy na množstvo licencií v rámci jednej objednávky sú odstupňované plynule pre 2 - 10 licencií. V prípade viac ako 10 licencií bude vypracovaná individuálna cenová ponuka. Pre nárok na zľavu sa v rámci objednávky sčítajú licencie ľubovoľných vybraných programov, akčný balík sa považuje za jednu licenciu. Objednávka musí byť pre jednu firmu / právnickú alebo fyzickú osobu.

Neexistuje žiadny právny nárok na zľavu. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke a zľavu zamietnuť bez povinnosti zdôvodnenia. Zákazník môže byť v prípade nejasností požiadaný o doplňujúce údaje, bez ktorých nie je možné zľavy poskytnúť.