Vývoj programov

Logo RUNET softwareRUNET software je nórska firma vyvíjajúca počítačové programy pre návrh stavebných konštrukcií, určené pre projektantov - inžinierov, technikov a architektov. Ponúkané aplikácie zahŕňajú analýzu konštrukcií pomocou konečných prvkov, statické aj dynamické návrhy a posúdenie prierezov a využívajú metód CAD a CAM. Základným cieľom je vytvárať efektívne nástroje pre návrh konštrukcií. RUNET software ponúka zákazníkom software ktorý sa dá ľahko naučiť a používať, a ktorý rýchlo a kvalitne vyrieši požadované úlohy. Programy pre návrh konštrukcií sú založené na pravidlách Eurokódov. Od užívateľa však nevyžadujú podrobnú znalosť týchto noriem.

RUNET software založil Dr Constantinos Georgiadis v roku 1990. Vývojový tým RUNET software disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v stavebníctve, architektúre a programovaniu. Software je pravidelne aktualizovaný, aby zodpovedal aktuálnej situácii ako v oblasti stavebného inžinierstva, tak vo vývoji software a hardware. Kvalita programov a vysoká úroveň podpory užívateľov robí z produktov RUNET software vynikajúcu voľbu pre potreby automatizovaného návrhu konštrukcií. RUNET software má celosvetovo viac ako 25 000 užívateľov. Marketing a predaj produktov spoločnosti je v závislosti na regióne realizovaný priamo z centrály, alebo prostredníctvom rastúcej medzinárodnej siete distribútorov a predajcov.

Prejsť na stranky Runet-software.com ...

Distribúcia a lokalizácia programov pre ČR a SR

Logo ALDIS-projektFirma ALDIS-projekt začala svoju činnosť v roku 2000. Zakladateľ - Ing. Ladislav Dvořák v jej činnosti nadviazal na svoju predchádzajúcu prax, kedy od roku 1987 v pozícii projektanta, neskôr hlavného projektanta spracoval celý rad projektov mostov a inžinierskych stavieb od štúdií až po realizačnú dokumentáciu.

Neskôr bolo portfólio služieb rozširované v súvislosti s ďalšími nadobudnutými skúsenosťami a kompetenciami stáleho okruhu spolupracovníkov firmy. Na základe starostlivého výberu a vyhodnotenia sa určili najzaujímavejšie softvérové aplikácie z oblasti analýzy a navrhovania stavebných konštrukcií, ponúkané v celoeurópskom meradle. Po nadviazaní kontaktov s ich vývojári, sú programy, u ktorých je najväčší potenciál uplatnenia na trhu ČR a SR, postupne lokalizované do českého jazyka (v budúcnosti aj do slovenčiny) a ALDIS-projekt prevzal ich distribúciu pre ČR a SR.

Prejsť na stránky ALDIS-projekt.cz ...